top of page

Trä/PVC fönster enligt dina individuella dimensioner!

Vi erbjuder högkvalitativa, varma och hållbara fönster. Fönster som underhålls väl och finns i lokalerna med gynnsamt mikroklimat kan tjäna i flera decennier utan att förlora sitt bra utseende. Och ifall du väljer ett träfönster som är klätt med aluminiumbeklädnad på utsidan kommer det att tjäna även 100 år.

Skandinaviska fönster

Utåtöppnade eller så kallade ”skandinaviska” fönster tillverkas genom att anpassa analogisk profil och med hjälp av långvarig skandinavernas erfarenhet inom tillverkning av träfönster och teknologier. Dessa fönster öppnas utåt och passar perfekt för hus, gård eller sommarstuga. Vi kan hitta en lösning som passar individuella behov och krav av varje kund.

Träfönster av den skandinaviska typen är populäraste i Skandinavien, dvs. Danmark, Sverige, Island och särskilt i Norge. På grund av unik design och bekvämt öppningssätt väljer kunder produkter av den här typen för sina hus på landet, bastu eller även för bostäderna.  Skandinaviska fönster är en produkt som hade beprövats av tid och svåra naturförhållanden och som representerar mångåriga traditioner, tidsbeprövade teknologier samt etablerade trender.

Vad gäller tekniska egenskaper är fönsterram 118 mm tjock, profilens – 68 mm. 32 mm tjock glaspaket utgörs av två eller tre glas.

Det varmaste och mest populära är 3 glas alternativ med värmeledningsförmåga på 1,1 W /(m²·K). Med ökade omfattning av export till Norge och i syfte att skapa ännu större kundernas förtroende blev NDVK medlem 2012. Fönster av skandinavisk typ kan till och med bekläddas i aluminium, vilket är särskilt populär i sådana områden i Norge som kännetecknas av mycket regn och svåra naturförhållanden. Fönsterram klädds i aluminiumbeslag från tyska företaget Gutman-Nordwin. Beslagen kan målas i alla RAL färger.

Vi erbjuder olika öppnings kombinationer - vridfönster, sidoöppning, fast och etc.

Fönster av den skandinaviska typen kan tillverkas i olika kombinationer. Fönster kan bestå av flera olika placerade profiler. Glas kan vara med eller utan spröjs eller indelas i separata paket.

langai.jpg

Euro träfönster 92 mm

Varmt Euro-standard fönster med 92 mm tjock profil. Tillverkningsteknologi som företag utvecklade under tiden lät oss att nå fantastiska värmegenskaper – gemensamt fönstrets värmegenomgångskoefficient är bara 0,78 W /(m²·K). Sådant fönster kan användas båda i passiv- och A+ klassat hus. Vid fönstertillverkningen använder företag 48 mm tjockt glaspaket med argongas, vilkets värmegenomgångskoefficient är U = 0,5 W / (m² · K). Fönstret är gjort genom at limma fyra skikt av fingerskarvat virke. Det bidrar till bättre fönstrets värmeledningsegenskaper. På sådant sätt kan man dessutom få ramtjocklek på 48 mm, vilket behövs för monteringen av glaspaket. Fönster kompletteras med tyska Roto Frank AG beslag, målas med högkvalitativa, ekologiska färger från svensk tillverkare Becker Acroma (Sherwin-Williams) eller betas, lackeras. Vi erbjuder detta fönster beklätt i aluminium för mer ambitiösa kunder. Detta fönster liksom alla andra euro-fönster öppnas inåt.

 

img_5862.jpg
medinis-langas-euro68.jpg

Euro träfönster 68 mm

När man började tillverka fönster med en tjocklek på 92 mm, blev eurofönster med 68 mm tjock profil mindre och mindre populär. Kunderna monterar dock ofta sådana fönster i byggnader som inte har särskilt stora värmeisoleringskrav. Jordbruks- och allmännyttiga lokaler, osv. Som alla vet vill många kunder ha en billig, men ändå högkvalitativ produkt, så 68 mm tjock profil som har lägre värmeegenskaper förlorar inte sin popularitet bland kunderna.

I 68 mm tjock profil kan man välja att montera glaspaket på 24 mm (2-glas)eller 32mm (3-glas). Fönstrets termiska konduktivitet är 1,4 W/(m²·K) eller 1,1 W /(m²·K) (med 3-glas paket).

För 68 mm tjocka fönster använder vi samma tycka aluminiumsystem som för 92 mm tjock fönster, dvs. Gutman – Cora och Bug -HOLZ plus, som kan målas enligt RAL färgkarta.

Galleri

bottom of page